КОНТАКТИ

Горещ телефон : 080018373
Тел. Централа: 0453/42336

Адрес за кореспонденция:
гр. Котел 8970, пл. “Възраждане” № 1

Електронен адрес за кореспонденция:
Ръководител на проекта
инж. Румен Стоилов
[email protected]